19-03-04_TDI_286_150px

Tecnologia TDI

Millorem la detecció de contaminants amb imatges de raigs X d’alta resolució.

19-03-19_evitar_contaminacion_286_150px

Tecnologia avançada

Com pot vostè protegir-se davant la vulnerabilitat que cossos estranys puguin contaminar la seva producció?

19-05-21_deteccion_espinas_286_150px

Espines

Els equips raigs X de la sèrie IRIX cobreixen la majoria de les necessitats de la indústria pesquera en detecció fiable d’elements contaminants amb unes determinades característiques morfològiques i de densitat.