_Dual_Energy_286_150px

Dual Energy

La nova tecnologia dual energy de la gamma d’equips d’inspecció per raigs X de Varpe suposa un gran pas en la detecció de cossos estranys i contaminants de baixa densitat com a ossos calcificats, espines i pedres.

19-03-04_TDI_286_150px

Tecnologia TDI

Millorem la detecció de contaminants amb imatges de raigs X d’alta resolució.

19-03-19_evitar_contaminacion_286_150px

Tecnologia avançada

Com pot vostè protegir-se davant la vulnerabilitat que cossos estranys puguin contaminar la seva producció?