Millorem la detecció de contaminants amb imatges de raigs X d’alta resolució.

La línia d’equips de la sèrie IRIX compleix amb els requisits més exigents relatius a la seguretat del procés industrial aconseguint nivells excepcionals de detecció de material fèrric i no fèrric, acer inoxidable, vidre, metall, ossos calcificats, espines i pedres. Així mateix ofereixen verificació simultània detectant productes danyats, trencaments, falta d’unitats dins del producte i mesurament de massa.

Estan equipats amb tecnologia TDI que consisteix en un tipus de generador de raigs X d’alta definició i un tipus de detector molt precís: un detector TDI (Time Delay Integration) que proporciona imatges de raigs X més nítides i amb alta resolució.

Aquestes imatges seran interpretades per un avançat programari de processament d’imatges dissenyat en Varpe, que oferirà la màxima precisió en detecció de cossos estranys evitant en la mesura del possible els falsos rebutjos.

Funcionament tecnologia TDI

Time Delay Integration és una tecnologia d’escaneig en la qual un dispositiu de transferència de captures produeix una imatge de vídeo continu d’un objecte en moviment per mitjà d’integració lineal i sincronitzada de cadascuna de les línies capturades sobre una matriu de 128 línies x 210 mm, tot això amb el moviment de l’objecte, de tal manera que, com la imatge es mou d’una línia a la següent, la càrrega integrada es mou juntament amb ella, proporcionant un major contrast i una resolució més alta en nivells d’energia més baixos del que és possible amb una cambra d’escaneig de línies (linear array).


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email