Fer obres de caritat és una de les més nobles virtuts humanes, i a través de les accions d’ajuda als altres amb freqüència acabem sentint més plaure a donar que a rebre.

Varpe una vegada més, ajudant als necessitats, dóna a Càrites les mostres utilitzades durant els seus esdeveniments i fires.


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email