V2073 – MULTIPISTAS

L’equip MULTIPISTES VARPE ha estat pensat per al control i verificació de productes fabricats mitjançant sistemes paral·lels, per envasadoras amb diversos formadors i per a línies que per la seva configuració conflueixen en un mateix punt.

L’equip minimitza temps i costos de pesaje processant el producte individualment per cada pista i fins a 6 pistes podent programar i monitorizar el conjunt de la producció.

pdf


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email