SOLUCIÓ FEEDBACK

La densitat del producte varia considerablement durant el procés de fabricació, amb el que és necessari ajustar el pes per compensar aquestes variacions i evitar en tant que sigui possible que es puguin fabricar envasos que hagin de ser rebutjats.

LA solució FEEDBACK de VARPE evita:

  • el excés d’omplerta dels productes
  • perduda de producte
  • perduda d’envasos rebutjats
  • la necessitat de contractació de més mà d’obra per manipular el producte rebutjat

Adaptat a les particularitats i condicions del producte, el sistema  GARANTEIX UN PES MITJÀ IDEAL.

 


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email