Durant la passada fira de Hispack, Varpe va tenir l’oportunitat de mostrar la seva nova gamma d’equips per a inspecció de producte al final de les línies de producció:

  • Nova gamma d’equips d’inspecció per rajos X IRIX BASIC, creada per donar solucions a l’abast de qualsevol tipus de fabricant assegurant la qualitat i seguretat de la seva producció. En particular, el model mostrat en fira correspon a la línia d’equips rajos X sense cortines.
  • Nova era de controladores de pes amb nova interfície de programari user friendly, fent-ho més clar i intuïtiu a l’ús, facilitant comunicació entre operari i màquin. Noves incorporacions de maquinari a l’equip millorant precisió i performance del procés de pesaje. Millora de l’ergonomia de l’equip amb nou disseny facilitant la seva neteja i higiene.
  • Presentació de l’estació Varpe 4.0 que respon a les necessitats dels equips intel·ligents que demanda la indústria 4.0. Connectivitat dels equips passat (registre de dades històriques), present (anàlisi en temps real) i futur (avisar amb antelació d’accions de manteniment).
  • Equips de control de qualitat amb inspecció total que asseguren que tots els envasos hagin estat processats correctament pels sistemes de rajos X, detector de metalls i control de pes. Permet la trazabilidad del producte processat mitjançant sistema de càmeres visió i emmagatzematge de l’històric de producció en base de dades centralitzada.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email