DATAHUB WEB

Nova generació de sistemes de gestió de control de qualitat i producció

Sistema nou amb entorn basat en TECNOLOGIES WEB que permet conèixer i visualitzar en temps real l’estat de les línies de producció en planta DES DE QUALSEVOL PUNT.

  • Visualitzi i imprimeixi de forma centralitzada i en temps real, l’estat de les línies connectades al sistema
  • Realitzi consultes en el rendiment de les diferents línies (identificació i anàlisi d’aturs en la línia, variació de lots,      quantitat de producte fabricat, llistats i reportis de parcials i tancaments de torn etc.)
  • Consulti l’HISTÒRIC DE PRODUCCIÓ, l’estat de la producció actual i informes de qualitat.

pdf


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email