CLASSIFICADOR – COMPONEDOR

CLASSIFICADOR

Equip dissenyat per classificar el producte sobre la base del seu pes, redireccionando al seu corresponent habitacle per a la seva manipulació.

COMPONEDOR

Equip especialment indicat per aconseguir agrupacions de porcions de producte perquè entre ells formin la unitat de venda. Compon per pes fix fins a 10 canals de composició.


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email