Varpe va més enllà de la detecció de contaminants


Els equips d’inspecció per RAJOS X Varpe IRIX, no només són capaços de detectar contaminants com a acer, alumini, estany, vidre, pedres, cautxú, plàstic i os a nivells molt baixos, sinó que poden realitzar un altre tipus de funcions de verificació tals com identificar defectes i malformacions del producte, verificació de pes mitjançant mesurament de massa, falta de components i buits.
La qualitat dels productes dels nostres clients millora gràcies a l’ús de les nostres solucions d’última generació.


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email